Wyniki Konkursu PARK ŚLĄSKI OCZAMI DZIECKA

 1. Jury obradujące 7 VII 2017 w składzie: Łukasz Buszman, Ewa Kulisz, Wojciech Wolnik odnotowuje, że do konkursu zostało zgłoszonych 10 prac autorstwa:
 • Martyna Segiec, lat 8, klasa 2C ze Szkoły Podstawowa numer 62 w Katowicach
 • Maja Żyłka, lat 8, klasa, klasa 2C ze Szkoły Podstawowa numer 62 w Katowicach
 • Alicja Moskwa, lat 8, klasa, klasa 2C ze Szkoły Podstawowa numer 62 w Katowicach
 • Alan Liczberski, , lat 8, klasa, klasa 2C ze Szkoły Podstawowa numer 62 w Katowicach
 • Mateusz Kściuczyk, lat 8, klasa, klasa 2C ze Szkoły Podstawowa numer 62 w Katowicach
 • Emilia Kurzeja, lat 8, klasa, klasa 2C ze Szkoły Podstawowa numer 62 w Katowicach
 • Grzegorz Marek, , lat 8, klasa, klasa 2C ze Szkoły Podstawowa numer 62 w Katowicach
 • Natasza Chachaj, lat 8, klasa, klasa 2C ze Szkoły Podstawowa numer 62 w Katowicach
 • Hanna Miczajowska, lat 3.
 • Artur Markiewicz, lat 4.
3. Ocenie podlegały:
· wykonanie 0-3 pkt
· pomysłowość 0-3 pkt
· technika 0-3 pkt
Maksimum punktów – 9 pkt
 
 1. Po dokładnej ocenie każdej ze zgłoszonych prac jury postanawia wyróżnić i nagrodzić wszystkie zgłoszone do konkursu prace
5. Każdy z laureatów konkursu otrzyma taki sam zestaw nagród dofinansowany z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 300zł łącznie
6. Wręczenie nagród odbędzie się w sobotę 15 lipca 2017 o godz.11.30 w Rosarium (podczas Spotkania na Trawie). Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy i zapraszamy do Parku!

 

Zapraszamy wszystkie dzieci, które znają i chętnie odwiedzają Park Ślaski do udziału w naszym konkursie! Możesz zostać współautorem ksiązeczki o Parku!

 

REGULAMIN KONKURSU „PARK ŚLĄSKI OCZAMI DZIECKA”

 

§ 1

 1. Organizatorami konkursu, zwanego dalej konkursem, są: Fundacja Park Śląski
  (KRS: i Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.
  w Chorzowie (KRS: 0000169777), zwani dalej łącznie Organizatorem.
 2. Tematem konkursu jest obraz wraz z jego opisem (dalej zwany „obrazem”) przedstawiający dowolnie wybrany fragment Parku Śląskiego.
 3. Konkurs dofinansowywany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Dofinansowanie realizowane jest poprzez przekazanie nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu.

§ 2

Konkurs trwa od 1 do 23 czerwca 2017 r.

 

§ 3

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora (41 - 501 Chorzów, Al. Różana 2)
oraz na profilu Organizatora na portalu „Facebook”.

§ 4

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które nie ukończyły 18-go roku życia,
za wyjątkiem członków rodzin osób zatrudnionych u Organizatora.

§ 5

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 8 obrazów.
 2. Obraz może być wykonany dowolną techniką malarską, w formacie nie większym niż A4.
 3. Każdy obraz musi zawierać krótki opis, sporządzony przez autora rysunku, wybranego miejsca lub wrażenie/wspomnienia związane z tym miejscem.
 4. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu zgłaszającego obraz oświadcza, iż stanowi
  on w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny
  od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z obrazu.
 5. Zgłoszenie obrazu do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie przekazanego obrazu w publikacji w książce „Park Śląski
  Oczami Dziecka”. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony i nieograniczony terytorialnie. Licencja obejmuje prawo do powierzania utrwalania lub zwielokrotniania obrazu osobom trzecim
  .
 6. Zgłoszenie obrazu do konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem konkursu oraz w pełni go akceptuje.
 7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców konkursu.

 

 

§ 6

 1. Obrazy można zgłaszać:
  1. poprzez pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w temacie wpisując:
   „Park Śląski Oczami Dziecka”;
  2. osobiście w siedzibie Organizatora w kopertach z opisem: „Park Oczami Dziecka”.
 2. Każde zgłoszenie musi zawierać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego osoby zgłaszającej na jej udział w konkursie, a także imię i nazwisko autora obrazu oraz dane kontaktowe
  (telefon lub adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny).
 3. Zgłoszone obrazy winny być dostarczone w stanie dobrym, w szczególności nie nosić śladów zagięć.
 4. W wypadku zgłoszenia obrazu poprzez pocztę elektroniczną, w wypadku gdy Organizator uzna, iż wykonany skan obrazu jest nieodpowiedniej jakości, wybrany przez komisję konkursową
  uczestnik zobowiązany będzie do dostarczenia obrazu w oryginale, w terminie wskazanym przez Organizatora.

§ 7

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje komisja konkursowa składająca się z osób wybranych przez Organizatora.
 2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.
 3. Wyłonionych zostanie maksymalnie 5 zwycięzców, których obrazy zostaną opublikowane
  w książce „Park Śląski Oczami Dziecka”.
 4. Obrazy przekazane po terminie wskazanym w § 2 (decyduje data wpływu na adres poczty elektronicznej lub złożenia w siedzibie Organizatora) lub niezgodne z Regulaminem
  nie będą oceniane.
 5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni (telefonicznie lub listownie lub poprzez pocztę elektroniczną).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru do publikacji tylko części obrazów zgłoszonych przez każdego ze zwycięzców konkursu oraz prawo stworzenia layoutu książki „Park Śląski Oczami Dziecka” według własnego uznania.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bądź zmiany jego warunków
  bez podania przyczyn w dowolnym terminie.

Potrzebni wolontariusze

 

Wolontariuszy PAW zapraszamy do działań 

Strefa kibica i depozyt w czasie Biegu Wiosennego, 8 marca - szczegóły Ewa

Wieszanie budek lęgowych - szczegóły Ewa

Jeśli chcesz - jako wolontariusz - prowadzić zajęcia dla seniorów, napisz ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) lub zadzwoń (666 031 514) 

 

 
Projekt i wykonanie: Storm Interactive - strony internetowe Katowice